Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 112221 View view 3.233.226.151 rss feed
 
 ชื่อ :   นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี   ตำแหน่ง :   สาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
ฝ่ายงาน   บริหาร  ภูมิลำเนา   สสอ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  saksin@gmail.com
ชื่อ :   นายอนุสรณ์ จันทสิทธิ์   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ
ฝ่ายงาน   บริหารงาน  ภูมิลำเนา   สสอ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  kao.ac17@gmail.com
ชื่อ :   นายพลาย สีจันทร์เคน   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ฝ่ายงาน   ควบคุมโรค  ภูมิลำเนา   อ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  playsrijankan@gmail.com
ชื่อ :   นายยศ บัวหอม   ตำแหน่ง :   เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
ฝ่ายงาน   IT  ภูมิลำเนา   สสอ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   099-1711791
E - Mail :  yodbouhom@gmail.com
ชื่อ :   นายวิลุน มนตรี   ตำแหน่ง :   นักวิชาการสาธารณสุข
ฝ่ายงาน   คุ้มครองผู้บริโภค  ภูมิลำเนา   สสอ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  wilun@gmail.com
ชื่อ :   นายอิศวะประเสริฐ ไกรวิเศษ   ตำแหน่ง :   นักวิชาการสาธารณสุข
ฝ่ายงาน   ควบคุมโรค  ภูมิลำเนา   กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  issawaprasert@gmail.com
ชื่อ :   นางศุภลักษ์ ชัยชนะ   ตำแหน่ง :   นักวิชาการสาธารณสุข
ฝ่ายงาน   ส่งเสริมสุขภาพ  ภูมิลำเนา   อ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  supalak@gmail.com
ชื่อ :   นางณัฏฐา ล่องลอย   ตำแหน่ง :   นักวิชาการสาธารณสุข
ฝ่ายงาน   ควบคุมโรค  ภูมิลำเนา   อ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   015-661451
E - Mail :  nadtha@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวขวัญจิตร ศรีชาคำ   ตำแหน่ง :   นักวิชาการสาธารณสุข
ฝ่ายงาน   ภาคประขาขน  ภูมิลำเนา   อ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  khaunjit@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวนราวดี แก้วคำ   ตำแหน่ง :   นักวิขาการสาธารณสุข
ฝ่ายงาน   ภาคประชาชน  ภูมิลำเนา   อำเภอกันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  narawadee@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวศิริพรรณ ศรบุญทอง   ตำแหน่ง :   นักวิชาการสาธารณสุข
ฝ่ายงาน   ภาคประชาชน  ภูมิลำเนา   อ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  siripan@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวนันทนา แดงทน   ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ฝ่ายงาน   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ภูมิลำเนา   อำเภอกันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  kaekai@gmail.com
ชื่อ :   นางสาวศรัญญา พรรณา   ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี
ฝ่ายงาน   การเงิน  ภูมิลำเนา   อ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  saranya@gmail.com
ชื่อ :   นายอภิภู ศรีเมือง   ตำแหน่ง :   พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ฝ่ายงาน   ธุรการ  ภูมิลำเนา   อ.กันทรลักษ์
ติดต่อเบอร์โทร   045-661451
E - Mail :  apipu@gmail.com

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เบอร์โทรติดต่อ  045-661451
ติดต่อผู้ดูแล yodbouhom@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo