Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 115758 View view 35.170.81.210 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ประวัติอำเภอกันทรลักษ์  บันทักเมื่อ 18/01/2018 11:41 น.

 ประวัติอำเภอกันทรลักษ์ 
อำเภอกันทรลักษ์เดิมมีชื่อว่า "เมืองอุทุมพรพิไสย" ขึ้นอยู่กับเมืองขุขันธ์ ตั้งอยู่ที่บ้านกันตวด ตำบลห้วยอุทุมพร ริมเชิงเขาน้ำตก (ปัจจุบันอยู่ในท้องที่ตำบลกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย)   
          เมื่อ พ.ศ. 2410 ย้ายเมือง อุทุมพรพิไสยจากบ้านตวด มาตั้งอยู่ที่บ้านผือใหม่ (ปัจจุบันบ้านผือใหม่ อยู่ในท้องที่ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์) ตั้งเป็นอำเภอ อุทุมพรพิไสย 
          เมื่อ พ.ศ. 2425 รวมอำเภออุทุมพรพิไสย กับอำเภอกันทรลักษ์ ซึ่งอยู่ที่บ้านลาวเดิม (ปัจจุบันเป็นบ้านหลักหิน ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ) เข้าเป็นอำเภอเดียวกันแล้วย้ายไปอยู่ที่บ้านเก่า ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอกันทรลักษ์ 
          เมื่อ พ.ศ. 2445  ย้ายที่ตั้งที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จากบ้านขนาเก่า ไปตั้งที่บ้านผืออีก ครั้งหนึ่ง 
          เมื่อ พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่อจากอำเภอกันทรลักษ์ เป็นอำเภอน้ำอ้อม เมื่อ พ.ศ. 2480  เปลี่ยนชื่อจากอำเภอน้ำอ้อม เป็นอำเภอกันทรลักษ์ จนถึงปัจจุบันนี้ 
ที่ตั้งและขนาด 
          อำเภอกันทรลักษ์ ห่างจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 221 ระยะทาง 63 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตามทางหลวงแผ่นดิน สายโชคชัย-เดชอุดม ระยะทาง 60 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1085 ระยะทาง 67 กิโลเมตร 
          อำเภอกันทรลักษ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 1,346 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 847,500 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับเขา และเป็นที่ราบลุ่มบางส่วน ลักษณะดิน เป็นดินเหนียวปนทราย ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่ ตลอดจนไม้ผลชนิดต่าง ๆ  สำหรับการทำนาปลูกข้าวมีในที่ราบลุ่มบางแห่ง พื้นที่ด้านตะวันตกส่วนมากเป็นดินแดงมีความอุดมสมบูรณ์มากซึ่งเรียกตามภาษาท้องถิ่นว่า "ดินแดง" 
อาณาเขต 
          ทิศเหนือ          ติดต่ออำเภอศรีรัตนะและอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
          ทิศใต้             ติดต่อกับอำเภอจอมกระสานต์  จังหวัดพระวิหาร ประเทศ     สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก เป็นเส้นกั้นพรมแดน 
          ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอทุ่งศรีอุดม และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 
          ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  เบอร์โทรติดต่อ  045-661451
ติดต่อผู้ดูแล yodbouhom@gmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo