Untitled Document
Dengue  รายงานไข้เลือดออก รพ.สต.ต้องรับด้วย SMARTPHONE
IDCASE
วินิจฉัย
หมู่บ้าน
รพ.สต./รพ. ที่ต้องทำการสอบสวน
สถานะ
รายงาน
รายงานเคสโดย
วันที่รายงานเคส
1941
R/O Dengue fever
หนองหว้า
รพ.สต.เสาธงชัย ตำบลเสาธงชัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
08-12-2014
1939
Dengue fever
ร่อง
รพ.สต.โคก ตำบลทุ่งใหญ่
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
08-12-2014
1861
R/O Dengue fever
นาทราย
รพ.สต.ขนุน ตำบลขนุน
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
23-11-2014
1804
Dengue fever
บกใต้
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ไม่ได้ดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
17-11-2014
1799
D.H.F.
เหรียญทอง
รพ.สต.จาน ตำบลจานใหญ่
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
17-11-2014
1797
R/O Dengue fever
จานใหญ่
รพ.สต.จาน ตำบลจานใหญ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
17-11-2014
1776
Dengue fever
โนนสำเริง
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ไม่ได้ดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
14-11-2014
1748
Dengue fever
นาน้ำคำ
รพ.สต.แก ตำบลหนองลาดหญ้า
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
05-11-2014
1747
R/O Dengue fever
พระทะเล
รพ.สต.นาขบวน ตำบลขนุน
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
05-11-2014
1709
Dengue fever
ขนาเก่า
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ไม่ได้ดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
30-10-2014
1695
Dengue fever
กระมอล
รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
25-10-2014
1694
Dengue fever
ราษฎร์พัฒนา
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ไม่ได้ดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
25-10-2014
1693
Dengue fever
สวนสวรรค์
รพ.สต.จำนัน ตำบลสวนกล้วย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
25-10-2014
1692
Dengue fever
สวนสวรรค์
รพ.สต.จำนัน ตำบลสวนกล้วย
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
25-10-2014
1673
Dengue fever
กระมอล
รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
24-10-2014
1658
Dengue fever
นารุ่งเรือง
รพ.สต.นาขบวน ตำบลขนุน
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
19-10-2014
1657
Dengue fever
หนองโปร่งใหญ่
รพ.สต.โดนเอาว์ ตำบลรุง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
19-10-2014
1637
Dengue fever
นาน้ำคำ
รพ.สต.แก ตำบลหนองลาดหญ้า
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
16-10-2014
1613
R/O Dengue fever
ม่วง
รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
13-10-2014
1586
R/O Dengue fever
โคกแกแล
รพ.สต.โคกเจริญ ตำบลละลาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
10-10-2014
1585
R/O D.H.F.
สวนสวรรค์
รพ.สต.จำนัน ตำบลสวนกล้วย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
10-10-2014
1569
R/O Dengue fever
โนนจิก
รพ.สต.โนนสมประสงค์ ตำบลกระแซง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
08-10-2014
1514
R/O D.H.F.
หนองคัน
รพ.สต.จาน ตำบลจานใหญ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
01-10-2014
1513
Dengue fever
ชำเบ็งน้อย
รพ.สต.เขวา ตำบลกระแซง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
01-10-2014
1476
Dengue fever
คลองทราย
รพ.สต.โดนเอาว์ ตำบลรุง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
28-09-2014
1466
R/O Dengue fever
โคกเจริญใหม่
รพ.สต.โคกเจริญ ตำบลละลาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
25-09-2014
1441
Dengue fever
บกใต้
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ไม่ได้ดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
20-09-2014
1355
Dengue fever
ก่อ
รพ.สต.ลำลาย ตำบลละลาย
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลขุนหาญ
12-09-2014
1266
R/O Dengue fever
หิน
รพ.สต.นา ตำบลภูเงิน
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
03-09-2014
1241
R/O Dengue fever
หิน
รพ.สต.นา ตำบลภูเงิน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
02-09-2014
1228
Dengue fever
หนองเขื่อง
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ไม่ได้ดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
31-08-2014
1188
R/O Dengue fever
ศรีสมบูรณ์
รพ.สต.นา ตำบลภูเงิน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
25-08-2014
1072
D.H.F.
นาตาล
รพ.สต.เดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
13-08-2014
1043
Dengue fever
เดียงตะวันออก 2
รพ.สต.เดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
11-08-2014
1035
Dengue fever
โนนสูงเหนือ
รพ.สต.เขวา ตำบลกระแซง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
08-08-2014
1034
R/O Dengue fever
เดียงตะวันออก
รพ.สต.เดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
08-08-2014
1033
Dengue fever
น้ำอ้อมเหนือ
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
ไม่ได้ดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
08-08-2014
991
D.H.F.
โนนสูง
รพ.สต.เขวา ตำบลกระแซง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
05-08-2014
975
R/O Dengue fever
โนนใหญ่
รพ.สต.หนองเดียงน้อย ตำบลเมือง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
04-08-2014
937
D.H.F.
โนนสำเริง
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
03-08-2014
897
Dengue fever
สร้างศาลา
รพ.สต.สังเม็ก ตำบลสังเม็ก
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
31-07-2014
833
Dengue fever
ชำเม็ง
รพ.สต.ชำเม็ง ตำบลเสาธงชัย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
27-07-2014
832
Dengue fever
นาตาล
รพ.สต.เดียงตะวันตก ตำบลเวียงเหนือ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
27-07-2014
830
D.H.F.shock syndrome
ทุ่งสว่าง
รพ.สต.กุดเสลา ตำบลกุดเสลา
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
27-07-2014
771
Dengue fever
หนองแสง
รพ.สต.นากันตม ตำบลสังเม็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
19-07-2014
768
R/O Dengue fever
ไร่เจริญ
รพ.สต.จาน ตำบลจานใหญ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลเบญจลักษ์
18-07-2014
767
R/O Dengue fever
สมบูรณ์
รพ.สต.แก ตำบลหนองลาดหญ้า
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
18-07-2014
755
D.H.F.
หนองโปร่ง
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
17-07-2014
723
R/O Dengue fever
ทุ่งใหญ่
รพ.สต.ทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
15-07-2014
722
D.H.F.
โนนสูงเหนือ
รพ.สต.เขวา ตำบลกระแซง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
15-07-2014
719
Dengue fever
หนองโปร่ง
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
14-07-2014
710
R/O Dengue fever
โดนเอาว์
รพ.สต.โดนเอาว์ ตำบลรุง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
12-07-2014
700
Dengue fever
หนองโปร่ง
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
11-07-2014
639
Dengue fever
ก่อ
รพ.สต.ลำลาย ตำบลละลาย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลขุนหาญ
07-07-2014
615
Dengue fever
บึงมะลู
รพ.สต.ถนนวิหาร ตำบลมะลู
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
04-07-2014
542
D.H.F.
สว่างพัฒนา
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
27-06-2014
522
R/O Dengue fever
กระแชงพัฒนา
รพ.สต.โนนสมประสงค์ ตำบลกระแซง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
24-06-2014
481
R/O Dengue fever
ทุ่งโพธิ์
รพ.สต.สังเม็ก ตำบลสังเม็ก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
19-06-2014
480
Dengue fever
โนนแสนคำ
รพ.สต.ตาแท่น ตำบลบึงมะลู
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
19-06-2014
364
Dengue fever
ตาเสก
รพ.สต.โนนสำราญ ตำบลโนนสำราญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
08-06-2014
361
R/O Dengue fever
หนองทา
รพ.สต.เขวา ตำบลกระแซง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
08-06-2014
344
R/O Dengue fever
นาเหนือ
รพ.สต.นา ตำบลภูเงิน
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลศรีรัตนะ
05-06-2014
148
D.H.F.
ขยูง
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
13-05-2014
98
Dengue fever
ท่าสว่าง
รพ.สต.ท่าสว่าง ตำบลโนนสำราญ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
05-05-2014
85
R/O Dengue fever
ราษฎร์พัฒนา
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
29-04-2014
82
R/O Dengue fever
โนนใหญ่
รพ.สต.หนองเดียงน้อย ตำบลเมือง
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
29-04-2014
67
Dengue fever
ขยูง
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
27-04-2014
56
R/O Dengue fever
ขยูงตะวันออก
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
กำลังดำเนินการ
N/A
N/A
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
26-04-2014
48
Dengue fever
โนนสูง
รพ.สต.เขวา ตำบลกระแซง
ดำเนินการเสร็จสิ้น
โรงพยาบาลกันทรลักษ์
25-04-2014
 Untitled Document

รายงานหนังสือค้างรับ

รหัส รพ.สต. ชื่อ รพ.สต. จำนวนหนังสือ ค้างรับ รับหนังสือ
13867 รพ.สต.ท่าสว่าง 11 ฉบับ  รับ click here
10223 สสช.บ้านโศกขามป้อม 10 ฉบับ  รับ click here
03347 รพ.สต.ด่านกลาง 2 ฉบับ  รับ click here
03346 รพ.สต.ทุ่งใหญ่ 4 ฉบับ  รับ click here
03345 รพ.สต.บ้านโคก 2 ฉบับ  รับ click here
03341 รพ.สต.นาขนวน 4 ฉบับ  รับ click here
03339 รพ.สต.ชำเม็ง 2 ฉบับ  รับ click here
03333 รพ.สต.เขวา 4 ฉบับ  รับ click here
03331 รพ.สต.ท่าพระ 6 ฉบับ  รับ click here
03326 รพ.สต.ม่วง 13 ฉบับ  รับ click here
03323 รพ.สต.คำโปรย 2 ฉบับ  รับ click here
03318 รพ.สต.กุดเสลา 4 ฉบับ  รับ click here
03317 รพ.สต.ถนนวิหาร 2 ฉบับ  รับ click here
03316 รพ.สต.ตาแท่น 8 ฉบับ  รับ click here
       

 

 Untitled Document

รายงาน online
ลำดับ ขื่อรายงาน จนท ผู้รับผิดชอบ
1
คุณขวัญจิตร
2
คุณนิตยา
3
คุณขวัญจิตร
4
คุณณัฐา
5
คุณสิทธิพงษ์
6
คุณนิตยา
7
คุณยศ
Untitled Document

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.สรีสะเกษ 33110

Email:yodbouhom@gmail.com Tel:045-662091,045661451,080482-0083(ยศ)