เรียน 99.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง คู่มือ AEFI

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 11/07/2018 เวลา  : 10:17 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 1107181017NYUI31.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save