เรียน 97.ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำหนดและความพิการจากอุบัติเหตุุทั่วไป

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/07/2018 เวลา  : 13:50 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 0507181350XNAK31.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save