เรียน 96.เรียนผู้รับผิดชอบงานไข้หวัดใหญ่ รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง เอกสารแนวทางการดำเนินงานไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/07/2018 เวลา  : 09:53 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 0507180953BO6HW1.ZIP
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save