เรียน 95.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง รายงานเกลือเสริมไอโอดีน ปี 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/07/2018 เวลา  : 09:40 น. โดย  : ศุภลักษ์
โหลด1 : 0207180940Z8B7J1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save