เรียน 92.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง แบบรายงานวัคซีนนักเรียน ปี 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 08/06/2018 เวลา  : 14:59 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 0806181459A9YCX1XLSX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save