เรียน 9.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง 9.KPI ติดดาว ปี2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/01/2018 เวลา  : 19:12 น. โดย  : ยศ
โหลด1 : 19011819129MK3R1XLSX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save