เรียน 89.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมเดือนมิถุนายน2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 04/06/2018 เวลา  : 22:10 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 04061822103MSYH1.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save