เรียน 86.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง การสำรวจข้อมูลหมอพื้นบ้าน รับรองหมอพื้นบ้านปี 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/05/2018 เวลา  : 10:49 น. โดย  : นราวดี แก้วคำ
โหลด1 : 2605181049DGONB1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save