เรียน 8.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง 8. รายชื่อเด็กประเมินEPI เดือน มกราคม 2561(ส่งข้อมูล43แฟ้ม 15 กพ)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ดูที่ คอลัมภ์สุดท่ายครับ ck=1 คือได้รับ vaccine แล้ว


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/01/2018 เวลา  : 17:52 น. โดย  : ยศ
โหลด1 : 1901181505RSZ7A1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save