เรียน 79.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/05/2018 เวลา  : 09:59 น. โดย  : ศุภลักษ์
โหลด1 : 07051809592M7HA1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save