เรียน 76.เรียนผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง คู่มือแนวทางการให้บริการคลีนิควัคซีนผู้ใหญ่ ปี 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 03/05/2018 เวลา  : 14:27 น. โดย  : นราวดี แก้วคำ
โหลด1 : 0305181427578UX1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save