เรียน 74.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  เรื่อง สรุปข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/04/2018 เวลา  : 12:31 น. โดย  : อิศวะประเสริฐ
โหลด1 : 2604181231QKRFL1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save