เรียน 73.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง แก้ไขข้อมูล อสม.

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ช่วยตรวจสอบข้อมูล อสม.ให้ด้วยค่ะ จากการดึงฐานข้อมูลของกระทรวง ในเวป thai phc.net เชื่อมต่อกับระบบกรมบัญชีกลาง มีข้อมูลที่ไ่มตรงกัน และจะไม่สามารถโอนเงินได้ ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 พค.61 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาค่ะ


  ลงเมื่อวันที่ 
: 24/04/2018 เวลา  : 13:45 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 2404181345BT8N71.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save