เรียน 68.ผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า
  เรื่อง แบบประเมินความรู้ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/03/2018 เวลา  : 10:30 น. โดย  :
โหลด1 : 2003181030ZAONU1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save