เรียน 64.ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง File แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 08/03/2018 เวลา  : 10:19 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 0803181019JTZBH1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save