เรียน 57.เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออด
  เรื่อง ข้อมูลจัดทำแฟ้มไข้เลือดออก ปี 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 06/03/2018 เวลา  : 06:15 น. โดย  : อิศวะประเสริฐ
โหลด1 : 06031806159XH4Q1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save