เรียน 56.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
  เรื่อง รายชือผู้ถูกสุนัขกัด 1ตค60-28กพ.61

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/03/2018 เวลา  : 18:27 น. โดย  : อิศวะประเสริฐ
โหลด1 : 0503181827U529C1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save