เรียน 55.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง รายละเอียดการ Ranking งาน จมน้ำ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ตัวชี้วัดที่ 6 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ 4 คะแนน ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งส่งเอกสารในวันที่ 6 มีนาคม 2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/03/2018 เวลา  : 12:37 น. โดย  : ณัฏฐา
โหลด1 : 0503181237Q5N7M1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save