เรียน 54.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง รายละเอียดการ Ranking งาน SRRT

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ตัวชี้วัดที่ 5 :งานระบาดวิทยา SRRT 4 คะแนน ขอให้ทุก รพ.สต.ส่งเอกสาร ในวันที่ 6 มีนาคม 2561


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/03/2018 เวลา  : 12:36 น. โดย  : ณัฏฐา
โหลด1 : 0503181236NCT9D1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save