เรียน 53.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงาน RDU
  เรื่อง SMART SCHOOL RDU

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/03/2018 เวลา  : 19:01 น. โดย  : กลุ่มงานเภสัชกรรม
โหลด1 : 0203181901XGA731.PDF
โหลด2 : 0203181901XGA732DOCX

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save