เรียน 51.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และผู้รับผิดชอบงานคบส.
  เรื่อง แนวทางการนิเทศงานคบส.

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/03/2018 เวลา  : 19:00 น. โดย  : กลุ่มงานเภสัชกรรม
โหลด1 : 02031819003P7VM1DOCX
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save