เรียน 50.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดRangking61

  เนื้อหาโดยย่อ :
  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ขอส่งตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนRangking ประจำปีงบประมาณ2561 เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/03/2018 เวลา  : 10:03 น. โดย  : ณัฏฐา
โหลด1 : 0203181003B32641.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save