เรียน 49.ผอ.รพ.สต.กุดเสลา/นาขนวน/จำนัน/ขนุน/สังเม็ก/นากันตม/ม่วง/ศรีอุดม/จานใหญ่/ละลาย/โคกเจริญ/คำโปรย
  เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการพยาธิใบไม้ตับพื้นที่พิเศษ 6 ตำบล

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 28/02/2018 เวลา  : 10:08 น. โดย  : อิศวะประเสริฐ
โหลด1 : 2802181008B278R1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save