เรียน 48.ผู้รับผิดชอบงานโรคพยาธิใบไม้ตับ
  เรื่อง ขนาดยา Praziquantel รักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/02/2018 เวลา  : 17:58 น. โดย  : อิศวะประเสริฐ
โหลด1 : 2702181758ONSZ21.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save