เรียน 46.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง รายชื่อเด็กเพื่อประเมิน epi เดือน กุมภาพันธ์ 2561(ประเมิน 15 มี.ค)

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 27/02/2018 เวลา  : 13:15 น. โดย  : ยศ
โหลด1 : 2702181315J8HRC1.XLS
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save