เรียน 44.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค
  เรื่อง แนวทางการดำเนินงานควบคุมโรค-ตัวชี้วัด 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/02/2018 เวลา  : 14:15 น. โดย  :
โหลด1 : 26021814158O4HT1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save