เรียน 42.ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า
  เรื่อง แบบประเมินความรู้ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แบบประเมินความรู้ประชาชนเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า/แนวทางการดำเนินงาน/เวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า


  ลงเมื่อวันที่ 
: 26/02/2018 เวลา  : 11:34 น. โดย  : อิศวะประเสริฐ
โหลด1 : 2602181134S3C2Q1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save