เรียน 41.
  เรื่อง โปรแกรม GL 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 23/02/2018 เวลา  : 20:37 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 2302182037WSTPD1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save