เรียน 39.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง กำหนดการอบรม Aging health data

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/02/2018 เวลา  : 10:01 น. โดย  :
โหลด1 : 1902181001G9UBO1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save