เรียน 32.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
  เรื่อง รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 12/02/2018 เวลา  : 16:44 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 12021816444QSD61.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save