เรียน 29.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
  เรื่อง 29. ระเบียบวาระการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/02/2018 เวลา  : 11:43 น. โดย  : ขวัญจิตร
โหลด1 : 0502181143ZWI2Y1.DOC
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save