เรียน 28.ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง 28.เกณฑ์ประเมินรพ.สต.ติดดาวปี2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 แนวทางประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2561


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/02/2018 เวลา  : 10:21 น. โดย  : นางสาวศิริพรรณ ศรบุญทอง
โหลด1 : 05021810215C9FK1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save