เรียน 25.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง 25.การปรับการให้บริการ วัคซีนเอชพีวี ปี 2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 01/02/2018 เวลา  : 10:07 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 010218100758AD91.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save