เรียน 24.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง 24. แผนปฎิบัติงานโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ปี 2561

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 01/02/2018 เวลา  : 10:03 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 01021810036QXV51.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save