เรียน 22.ผอ รพ สต ทุกแห่ง
  เรื่อง 22.ไฟล์งานลงทะเบียน61

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 30/01/2018 เวลา  : 11:08 น. โดย  : ไพฑูรย์
โหลด1 : 3001181108NEFJ31.RAR
โหลด2 : 3001181108NEFJ32.RAR

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save