เรียน 200.ผอ.รพสต.ทุกแห่ง
  เรื่อง คู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Hpv testing

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 02/12/2019 เวลา  : 13:00 น. โดย  : ศุภลักษ์
โหลด1 : 02121913009CKOP1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save