เรียน 196.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
  เรื่อง ดาวโหลดโปรแกรม GL

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 20/11/2019 เวลา  : 16:22 น. โดย  :
โหลด1 : 2011191622T4QAB1CCDB
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save