เรียน 195.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลีนิกสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคผู้ใหญ่ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/11/2019 เวลา  : 13:52 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 1911191352587461.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save