เรียน 192.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
  เรื่อง วาระประชุมเดือน พฤศจิกายน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 01/11/2019 เวลา  : 14:44 น. โดย  :
โหลด1 : 011119144475NHY1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save