เรียน 189.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
  เรื่อง วาระประชุมเดือน ตุลาคม 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/10/2019 เวลา  : 14:18 น. โดย  : สุวรรณี
โหลด1 : 0710191418KOHD41.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save