เรียน 185.ผู้รับผิดชอบงาน ผู้พิการ รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง การเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือก เป็นบุคคลพิการตัวอย่าง

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 29/08/2019 เวลา  : 10:56 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 2908191056CYV9J1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save