เรียน 178.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง คู่มือแนวทางการรณรงค์วัคซีนMMR-MR

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 19/07/2019 เวลา  : 13:34 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 19071913349TSJ41.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save