เรียน 177.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
  เรื่อง รายงานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 03/07/2019 เวลา  : 10:41 น. โดย  :
โหลด1 : 030719104198CP51.PDF
โหลด2 : 030719104198CP52.RAR

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save