เรียน 176.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง เอกสารการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี ๒๕๖๒

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 24/06/2019 เวลา  : 16:19 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 2406191619GSXDV1.RAR
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save