เรียน 175.ผู้รับผิดชอบงาน EPI รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็ก 1-12 ปีฯ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 24/06/2019 เวลา  : 13:41 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 2406191341WRP3A1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save