เรียน 173.ผู้รับผิดชอบงาน สุขภาพจิต รพ.สต.ทุกแห่ง
  เรื่อง ส่งแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังกลับสู่สังคมฯ

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 18/06/2019 เวลา  : 14:54 น. โดย  : นราวดี
โหลด1 : 18061914549I7DJ1.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save