เรียน 169.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกเเห่ง
  เรื่อง รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562

  เนื้อหาโดยย่อ :
 


  ลงเมื่อวันที่ 
: 07/06/2019 เวลา  : 17:22 น. โดย  : สุวรรณี
โหลด1 : 0706191722A93PG1.PDF
โหลด2 : 0706191722A93PG2PPTX

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save